Om oss

Vi är ett produktionsbolag som brinner för detaljer.

Resan påbörjades 2013 efter att Jorge Mix vår VD hoppade av ekorrhjulet och vågade satsa allt för att förvekliga sin dröm. Sedan dess har HimlaFoto® levererat flygfotomaterial till ett flertal kända TV kanaler, produktioner och byråer runt om i Sverige.

2017 började HimlaFoto® skapa egna produktioner inom träningsbranschen.

Flygerfarenhet: 4 års erfarenhet av flygning genom simulator och radiostyrd helikopter. Talar flytande Spanska, Norska, Engelska och Svenska. Träningsprofil i träningsbranschen (20 år). HimlaFoto® har tillstånd från transportstyrelsen att bedriva kommersiell verksamhet med drönare.

Vi har två tillstånd:

Kategori 1A
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mindre än eller lika med 1,5 kg som utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 150 J samt flygs enbart inom synhåll för piloten.

Kategori 1B
Obemannade luftfartyg med en maximal startvikt på mer än 1,5 kg men mindre än eller lika med 7 kg som utvecklar en maximal kinetisk energi på högst 1000 J samt som flygs enbart inom synhåll för piloten. Vi följer även försvarsmaktens riktlinjer gällande fotografering och spridning av flygfoto.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation) Informerar vi dig hur vi använder personuppgifter. Vi använder våra kunders personuppgifter till att kommunicera kring pågående projekt samt för fakturering.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

HimlaFoto® policy

Vi spelar inte in eller fotograferar material som är rasistiska, könsdiskriminerande eller kränkande på annat sätt. Vi spelar heller inte in eller fotograferar symboler eller liknande som vi misstänker kan användas i anti-demokratisk verksamhet eller som av gemene man uppfattas kränkande. Vi tar inga jobb från företag, föreningar eller privatpersoner som vi misstänker omfattas av idéer som är antidemokratiska eller som använder sig av icke lagliga metoder i sitt arbete.

HimlaFoto AB

070 846 41 37